Get Adobe Flash player

 

Lindesbergs Grus och Maskin är certifierade enligt

 

  • ISO 9001:2015

Standard för kvalitetsledningssystem.

 

  • ISO 14001:2015

Standard för hantering av miljö.

 

  • AFS 2001:1

Föreskrifter för arbetsmiljö.