Get Adobe Flash player

Lindesbergs Grus och Maskin AB

Lindesbergs Grus och Maskin AB är en markanläggningsfirma som för närvarande har 23 personer anställda.

Vi utför alla förekommande markarbeten såsom ledningar, gasledning i PE-material samt vägbyggnad och trädgårdsanläggning.

Vårt arbetsområde är mellansverige.


Vi utför hela projekt på anbud.